PROJECTE EDUCATIU

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

La finalitat principal de l'EBM l'Aliança és afavorir el benestar i el desenvolupament dels infants en les dimensions d’equilibri personal, físic, emocional, cognitiu i social en col·laboració amb les famílies
Aquest procés, però, no el pot fer sol ni de forma aïllada, necessita, per una banda, d’un entorn que l’estimuli i li doni seguretat per actuar i, per l’altra, de l’acompanyament per part de l’adult en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament. Des del centre, cal buscar vies de comunicació i participació amb les famílies, com a primer agent educatiu, per tal d’acompanyar-les en el procés de criança i educació dels seus fills i filles, i donant coherència i estabilitat al procés educatiu. Caldrà que aquesta relació es doni dins d’un clima de confiança ja que, una bona relació ajudarà a augmentar la seguretat en l’infant .
  

L'escola  es defineix com a:

- Escola coeducadora. Promovent la igualtat d’oportunitats per a nens i nenes amb patrons no sexistes i comportaments no discriminatoris
 
- Escola verda. Participant en projectes de millora ambiental reduint residus i sobretot portant a terme accions per a no generar-los amb l'objectiu de caminar cap a un desenvolupament més sostenible de la societat. 

- Escola inclusiva on és acceptada la diferència en els infants per donar a cadascun el que necessita per afavorir el seu desenvolupament, potenciant les seves capacitats. 

- Escola compensatòria. A favor de la igualtat d’oportunitats per equilibrar diferències socials o per raó de religió o ètinia 

- Escola catalana transmisora de la cultura i la llengua catalanes amb respecte per altres cultures i llengües.

  OBJECTIUS EDUCATIUS

 • Potenciar la creativitat i la curiositat.

 • Desenvolupar les capacitats dels infants

 • Assolir una imatge real i positiva d'ell/a mateix/a

 • Adquirir autonomia personal i col.laboració amb el grup

 • Establir relació positiva amb els altres (infants-adults)

 • Assolir estructures d'espai i temps

 • Col.laborar amb les famílies i proporcionar-los espais de participació

PER ACONSEGUIR-LOS...

 • Organitzem el procés educatiu a partir de les capacitats i interessos de l'infant respectant els ritmes individuals

 • Proporcionem un ambient tranquil i establim vincles per tal que se sentin segurs per actuar sobre l'entorn i per relacionar-se amb els altres.

 • Organitzem activitats en petit grup per atendre millor la diversitat.

 • Organitzem l'espai, el material i el temps per proporcionar-los ambients enriquidors

 • Proporcionem materials amb propostes obertes que l'estimulin i l'ajudin en el seu desenvolupament.

 • Portes obertes entre nivells

 • Donem importància als hàbits i a les rutines diàries

 • Participació de les famílies en festes, celebracions, projectes...